LSR w pigułce
Co:
Seminarium obywatelskie
Temat przewodni:
Człowiek a wspólnota
Adresaci:
Młodzież w wieku 18-24 lat
Kiedy:
25 - 28 września
Gdzie:
Warszawa
Termin aplikacji:
3 - 17 września
Koszt udziału:
150 zł
zdjęcie

prof. dr hab. Jacek Bartyzel

Wykładowca akademicki, profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Znany działacz społeczny oraz ceniony publicysta. Publikował m.in. w kwartalniku "Pro Fide Rege et Lege" oraz „Zawsze wierni”. W okresie PRL działacz antykomunistyczny m.in. w ROPCiO oraz współzałożyciel Ruchu Młodej Polski. Członek kapituły Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza oraz honorowy członek Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. W 2006 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
zdjęcie

Iwo Bender

Przedsiębiorca, podróżnik i samorządowiec. Absolwent Historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Spraw Międzynarodowych w Columbia University w Nowym Yorku. Były radny m. st Warszawy.
zdjęcie

Richard Berkeley

Muzyk i dziennikarz, animator kultury, działacz społeczny, trener umiejętności miękkich. Absolwent Wydziału Edukacji Uniwersytetu Londyńskiego (Goldsmith College) oraz studiów muzycznych w Guildhall School of Music and Drama w Londynie. Współtwórca orkiestr barokowych i klasycznych w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Polsce. Producent, prezenter, aktor, kompozytor muzyki filmowej i telewizyjnej, autor musicali dla dzieci i pisarz dla telewizji BBC, radia i telewizji RAI oraz TVP. Występował w najważniejszych włoskich salach koncertowych i operowych m.in. Operze Rzymskiej, Teatro Regio, w Turynie. Jest współzałożycielem znanego na całym świecie zespołu Concerto Italiano. Pracuje jako konsultant i szkoleniowiec specjalizujący się w negocjacjach, nauce komunikacji i kreatywnego myślenia.
zdjęcie

Marek Mieczysław Bernaciak

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych).
Zapalony harcerz, w latach 80-tych prowadził drużynę „Dwójka-Wędrowiec” z XXI WDH jako drużynowy. Do historii przeszło jego zawołanie: „Więcej! Nie byle jak, nie po łebkach, byle liznąć, byle zbyć, ale rzetelnie, gruntownie, sumiennie”.
Nawrócony na katolicyzm w 22 roku życia, zaangażował się w poszukiwania związków pomiędzy nauką katolicką i ekonomią. Ukończył kurs MBA w Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przez kilka lat prowadził wysoko oceniane przez uczestników kursy z technik sprzedaży w Centrum Promocji Kadr w Konstancinie-Jeziorna. W latach 1990 – 1997 zajmował się sprzedażą klejów do metali i tworzyw sztucznych w firmie dystrybucyjnej na rynku B2B. Od 1995 roku prowadzi własną firmę technologiczną, AMB TECHNIC, specjalizującą się w technologii dozowania klejów, uszczelniaczy i żywic. Współpracuje z ASBIRO, prowadząc zajęcia z techniki sprzedaży.
Jest członkiem Towarzystwa Biznesowego Warszawskiego i współpracuje z Duszpasterstwem Przedsiębiorców TALENT. Prowadzi blog marekbernaciak.pl, na którym omawia podstawowe zagadnienia ekonomiczne i społeczne.
Żonaty od 26 lat z żoną Agnieszką, ma dwoje dorosłych dzieci: Krzysztofa (ur. 1988) i Klarę (ur. 1990). Mieszka w Piasecznie.
zdjęcie

Dr. Ewa D. Bogusz-Bołtuć

Filozof, krytyk sztuki; wykładała na Uniwesytecie Warszawskim, obecnie związana z Uniwersytetem Illinois w Springfield.
Członek AICA - Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki. Podstawowe zainteresowania badawcze to filozofia historii i filozofia sztuki: wpły w teorii sztuki na krytykę artystyczną i praktykę muzealnictwa.
Hobby - kolekcjonowanie grafiki artystycznej (warsztatowej), ponieważ ma przedziwny status ontologiczny.
zdjęcie

Irena Bylicka

Z wykształcenia ekonomista. Współzałożycielka wawerskiego koła STO, uczestniczka konferencji Federacji Inicjaty w Oświatowych w dziedzinie współpracy z rodzicami w szkole. Założycielka i sekretarz zarządu Związku Dużych Rodzin 3+, stowarzyszenia badającego sytuację rodziny w Polsce i  za granicą oraz działającego na rzecz zmiany sytuacji rodzin wielodzietnych w Polsce.
Jest współzałożycielką i członkiem zarządu Amicta Sole oraz członkiem zarządu Wawerskiego Stowarzyszenia Motorowego. Współzałożycielka Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego.
zdjęcie

Maciej Golubiewski

Posiada tytuł Bachelor of Arts (BA) z filozofii, polityki i ekonomii z Washington and Lee University i Master of Arts (MA) z politologii z Johns Hopkins University. Przez dziesięć lat mieszkał w Waszyngtonie, pracując w konsultingu biznesowym (Charles River Associates International), jak i współpracując z wieloma organizacjami pozarządowymi z K Street, think tankami i uniwersytetami m.in. z the Heritage Foundation, Center for European Policy Analysis i Catholic Family and Human Rights Institute. Z tym ostatnim współpracował nad organizacją IV Światowego Kongresu Rodzin w Warszawie w 2007 r. Zasiada w komitecie doradczym programu magisterskiego integralnego zarządzania i ekonomii rozwoju na Catholic University of America w Waszyngtonie. W latach 2005–2008 w ramach studiów doktoranckich prowadził wykłady z politologii na Johns Hopkins University i uniwersytecie Mannheim w Niemczech. W 2008 r. rozpoczął pracę w Komisji Europejskiej w Brukseli i od 2011 r. w nowo powstałej dyplomacji UE – Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, gdzie obecnie zajmuje się koordynacją działań wobec wojny domowej w Syrii. W Polsce wspolpracuje jako ekspert z Instytutem Sobieskiego i Narodowym Centrum Studiow Strategicznych.
zdjęcie

Sebastian Grochala

Polonista - absolwent Filologii Polskiej na Uniwersytecie Łódzkim, działacz społeczny, instruktor harcerski, Naczelnik Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Koordynator projektu "Tydzień Patriotyczny". Miłośnik wędrówek i gier planszowych.
zdjęcie

dr Łukasz Hardt

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Absolwent Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Interesuje się ekonomią regulacji i instytucji, problematyką integracji europejskiej, zwłaszcza kwestiami związanymi z polityką rozwoju wsi, a także metodologią ekonomii. Za swoją pracę badawczą uzyskał wiele nagród i wyróżnień, m.in. stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium Fundacji Tygodnika Polityka w ramach akcji „Zostańcie z nami!”. Były członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.
zdjęcie

Wojciech Robert Hardt

Politolog, prywatny przedsiębiorca i samorządowiec. Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego.
Do roku 1989 działacz opozycji niepodległościowej – uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Współzakładał podziemne wydawnictwo Biblioteka Historyczna i Literacka. Po 13 grudnia 1981 r. brał aktywny udział w pomocy represjonowanym-organizując pomoc materialną dla internowanych i ich rodzin. Ukrywał w swoim mieszkaniu poszukiwanych listami gończymi działaczy Solidarności – Mariana Piłkę i Piotra Krawczyka.
w latach 1990/91 członek Gabinetu Ministra Aleksandra Halla. Promotor lokalnej polityki prorodzinnej – animator prac nad wdrożeniem Karty Dużej Rodziny w gminach Powiatu Grodziskiego.
Działacz społeczny - opiekun niepełnosprawnych: założyciel Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, inicjator wielu akcji charytatywnych. Opiekun uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi na północnym Kaukazie, współzałożyciel Instytutu Kultury Narodów Kaukazu. Organizator pomocy dla polskich misji w Rwandzie i Kongo.
zdjęcie

dr Łukasz Kister

Doktor nauk o bezpieczeństwie. Niezależny ekspert bezpieczeństwa informacji. Wykładowca akademicki, trener szkoleń i warsztatów specjalistycznych. W pracy naukowej skupia się na problemach bezpiecznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zawodowo zajmuje się kontrwywiadem gospodarczym. Członek wielu stowarzyszeń naukowych i eksperckich, m.in.: Członek Zarządu European Association for Security, Członek Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, współzałożyciel Stowarzyszenia Analityków Informacji.
Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i specjalistycznych, opublikowanych w językach: polskim, ukraińskim, słowackim i angielskim. Były funkcjonariusz służb policyjnych i specjalnych.
zdjęcie

Adam Kościółek

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.Dyplomowany trener szermierki i klasy. Odznaczony medalem "Zasłużony dla ruchu olimpijskiego". Trener kadry florecistów na Igrzyska Olimpijskie w Moskwie (Brązowy medal drużynowo).
Z zamiłowania oraz fachu fotograf. Współpracownik magazynu "Sport Wyczynowy". w roku 1982 otworzył własne studio fotograficzne, które wraz z żoną prowadzi do dzisiaj. Laureat wielu konkursów fotograficznych. Pracował w klubie RKS Marymont przeszło ćwierć wieku aż do chwili likwidacji sekcji szermierczej z powodu braków środków finansowych.
zdjęcie

Jan Wojciech Kubań

Przedsiębiorca, alpinista i trener sportowy. Założyciel i wieloletni dyrektor zarządzający firmy "QBS - Quality Business Software" (rok założenia 1991). Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa w specjalności Mechanika Stosowana.
Twórca i główny konstruktor technologii informatycznej Q-Line służącej do produkcji oprogramowania do zarządzania firmą. Członek Rady Programowej PAFERE - Polsko Amerykańskiej Fundacji Edukacji Rozwoju Ekonomicznego. Jako alpinista wraz z Daniel'em Goregon'em poprowadził trzy nowe drogi skałkowe o trudnościach 6A, którym nadał nazwy: "Polak potrafi", "Polak musi" i "Polka idolka".
Autor jednolitej i spójnej logicznie teorii życia nazwanej "fizyką życia".
zdjęcie

x. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier

Ksiądz katolicki, wykładowca akademicki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, w 2007 roku wybrany do Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej oraz do Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
zdjęcie

Marek Niedużak

Absolwent Uniwersytetu Cambridge (LLM) oraz wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie Cambridge. Maturę zdał w Downside School w Wielkiej Brytanii. Ukończył aplikację adwokacką w izbie warszawskiej i złożył egzamin adwokacki.
Obecnie pracuje jako asystent w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jako prawnik współpracował z renomowanymi kancelariami prawniczymi, a także Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju.
zdjęcie

Michał Nowakowski

Oficer Wojska Polskiego w stopniu kapitana. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.
Instruktor harcerski; wieloletni komendant Skarżyskiego Związku Drużyn Harcerzy „Gniazdo”, a obecnie namiestnik świętokrzyskiego okręgu ZHR.
Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci. Hobbystycznie zapalony amator pieszych wędrówek, biegów przełajowych i nart biegowych.
zdjęcie

Piotr Pałka

Politolog, dziennikarz, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współzałożyciel i dyrektor projektu Rebelya.pl. Publikował m.in. w Rzeczpospolitej, Uważam Rze i Super Expressie. Były członek redakcji pisma Fronda i twórca portalu Fronda.pl.
zdjęcie

Krzysztof Skowroński

Dziennikarz telewizyjny, radiowy i prasowy. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadził programy publicystyczne w Radiu ZET oraz Programie III Polskiego Radia, gdzie prowadził Salon polityczny Trójki. Współpracował z TVP1, TV Puls i Polsatem. Pisał również dla dziennika Rzeczpospolita. Współautor książki "ABC dziennikarstwa". w 2009 roku założył portal Radio Wnet, a obecnie pełni funkcję Prezesa Spółdzielni Medialnej Wnet. Od 2011 roku pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
zdjęcie

Łukasz Urban

Łukasz Urban jest Dyrektorem w międzynarodowej firmie doradczej w Warszawie. Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w zarządzaniu w wiodących firmach w Polsce i za granicą. Jest członkiem Rady Fundacji Koprowskich.
Absolwent IESE Business School, Yale University oraz Hamilton College. Jest członkiem amerykańskich naukowych stowarzyszeń honorowych Phi Beta Kappa oraz Sigma Xi.
zdjęcie

prof. dr hab. Zofia Zielińska

Wykładowca akademicki, historyk specjalizująca się w XVIII wieku. Kierownik Zakładu Historii Nowożytnej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka wielu publikacji oraz prac historycznych. Do najważniejszych dzieł należą: Republikanizm spod znaku buławy: publicystyka Seweryna Rzewuskiego oraz Kołłątaj i orientacja pruska u progu Sejmu Czteroletniego. Społecznie pełni funkcję członka Rady Muzeum Historii Polski.
zdjęcie

Roman Zaczkiewicz

Antropolog kulturowy, bloger i przedsiębiorca.
Magister etnologii i antropologii kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował także na University College London oraz Dublin Institute of Technology. Pracował na stanowisku menadżerskim w Bank of Ireland oraz jako naukowiec na University of Oxford.
W 2010 roku podjął decyzję o zmianie ścieżki kariery zawodowej. W 2011 roku założył bloga www.Szarmant.pl o klasycznej elegancji i modzie męskiej. Równocześnie Roman Zaczkiewicz został na terenie Polski agentem kilku wiodących angielskich firm z branży tekstylnej. We wrześniu 2012 roku otworzył Studio Szarmant w Warszawie, w którym można kupić tkaniny garniturowe, zamówić garnitur miarowy lub po prostu porozmawiać o ubraniach.
Prywatnie jest też pasjonatem narciarstwa, a od niedawna instruktorem rekreacji ruchowej specjalność narciarstwo zjazdowe.
Honorowy Patronat
Rodzinny Związek Czartoryskich Herbu Pogoń Litewska Rodzinny Związek Czartoryskich Herbu Pogoń Litewska.
Organizator
Logo Fundacji Szkoła Rycerska Organizatorem Letniej Szkoły Rycerskiej jest Fundacja Szkoła Rycerska - instytucja wspierająca edukację i formację obywatelską młodych Polaków.
www.szkolarycerska.pl
Partnerzy
Patronat medialny