LSR w pigułce
Co:
Seminarium obywatelskie
Temat przewodni:
Człowiek a wspólnota
Adresaci:
Młodzież w wieku 18-24 lat
Kiedy:
25 - 28 września
Gdzie:
Warszawa
Termin aplikacji:
3 - 17 września
Koszt udziału:
150 zł

Program LSR opiera się na pięciu filarach wykształcenia każdego obywatela:

 • wszechstronnej edukacji,
 • formacji obywatelskiej (etosie rycerskim),
 • kulturze,
 • rozwoju fizycznym
 • oraz ustroju państwa polskiego.

Co w programie

Poprzez codzienne zajęcia obejmujące wszystkie filary Szkoły, uczestnicy seminarium (damy i kadeci) nabywają takie umiejętności jak:

 • synteza, analiza oraz ewaluacja tekstów naukowych, literackich, gospodarczych oraz innych informacji;
 • techniki studiowania: organizowania materiałów dydaktycznych oraz zarządzania czasem;
 • edukacja ekonomiczna: poznanie podstaw oraz zasad wolnego rynku, kapitalizmu, zasad najważniejszych teorii ekonomii oraz przedsiębiorczości;
 • inteligentne wykorzystanie możliwości Internetu oraz najnowszych technologii;
 • edukacja medialna: nauka krytycznego i selektywnego korzystania ze środków społecznego przekazu;
 • organizowanie projektów: przygotowanie biznesplanu, wyznaczanie celów, zdobywanie funduszy oraz budowanie zespołu;
 • tworzenie indywidualnych krótko - oraz długoterminowych planów rozwoju osobistego;
 • oraz wiele innych.
Ponadto, oprócz umiejętności naukowych, społecznych i gospodarczych, uczestnicy LSR będą codziennie uprawiać sport w formie porannej zaprawy. Dla chętnych, zorganizowane zostaną również zajęcia nauki tańca towarzyskiego.

Forma zajęć

Edukacja obywatelska podczas LSR opiera się na seminariach akademickich: wykładach oraz warsztatach, prowadzonych przez ekspertów w swoich dziedzinach o dużym doświadczeniu zawodowym. Zakres zagadnień poruszanych na wykładach obejmuje: gospodarkę i ekonomię, Internet i nowe technologie, prawo, historię państwa polskiego i Szkoły Rycerskiej, przedsiębiorczość i samorządność oraz wiele innych dziedzin akademickich jak i społecznych kluczowych dla wszechstronnej edukacji obywatelskiej.
Wszystkie warsztaty podczas LSR polegają na wnikliwej analizie oraz ewaluacji tekstów źródłowych z danej dziedziny oraz użyciu materiałów multimedialnych: filmów, artykułów itd.

Nie bez przyczyny edukacja na LSR opiera się na formie seminarium, czyli metody nauczania polegającej na interakcji wykładowcy ze studentami. Aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem jest nie tylko zalecany, lecz wymagany od wszystkich kadetów LSR - wtedy bowiem najłatwiej absorbować nowe umiejętności.

By być w pełni przygotowanym do seminarium, uczestnicy LSR, jeszcze przed rozpoczęciem projektu, dostaną zestaw wybranych materiałów, które pomogą im lepiej przygotować się do zajęć

.

Cel seminarium

Konwersatoria Letniej Szkoły Rycerskiej mają za cel nauczenie uczestników umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadniania własnego stanowiska oraz konfrontację utartych schematów z wiedzą ekspertów - wykładowców LSR. Ta forma zajęć ma pomóc w osiągnięciu głównego celu projektu, czyli wszechstronnej edukacji oraz formacji obywatelskiej.
Wszechstronny rozwój ma zarazem zawierać pracę społeczną na rzecz społeczności lokalnej oraz ogólnopolskiej, która w przekonaniu Organizatora, dopełnia całościowego rozwoju osobistego każdego człowieka. Wyrazem tego przekonania jest opracowanie projektów obywatelskich na Szkole, które będą realizowane po zakończeniu Letniej Szkoły Rycerskiej.

Honorowy Patronat
Rodzinny Związek Czartoryskich Herbu Pogoń Litewska Rodzinny Związek Czartoryskich Herbu Pogoń Litewska.
Organizator
Logo Fundacji Szkoła Rycerska Organizatorem Letniej Szkoły Rycerskiej jest Fundacja Szkoła Rycerska - instytucja wspierająca edukację i formację obywatelską młodych Polaków.
www.szkolarycerska.pl
Partnerzy
Patronat medialny