LSR w pigułce
Co:
Seminarium obywatelskie
Temat przewodni:
Człowiek a wspólnota
Adresaci:
Młodzież w wieku 18-24 lat
Kiedy:
25 - 28 września
Gdzie:
Warszawa
Termin aplikacji:
3 - 17 września
Koszt udziału:
150 zł
Kolaż LSR

Letnia Szkoła Rycerska okiem uczestnika

Osobiście dostrzegam bardzo wiele korzyści płynących z Letniej Szkoły Rycerskiej. Przede wszystkim w krótkim czasie odebrałem bardzo solidną porcję wiedzy. Nie była to w żadnym wypadku wiedza bezużyteczna czy wyrwana z kontekstu – plan LSR był tak pomyślany, żeby wszystkie ćwiczenia i wykłady miały swoje przełożenie na codzienne życie i okazały się przydatne zarówno w bliskiej jak i dalszej przyszłości.

Inauguracyjny wykład p. prof. Zofii Zielińskiej wytyczył nam drogę, po której powinniśmy iść, żeby móc z czystym sumieniem odnosić się do chwalebnej tradycji Szkoły Rycerskiej, natomiast profesor Jacek Bartyzel pogłębił naszą znajomość struktur ustrojowych na przykładzie współczesnych państw. Dzień pierwszy zakończyliśmy rozmową o tradycji i rodzinie z panią Ireną Bylicką ze Związku Dużych Rodzin 3+, która pokazała nam nie tylko jak walczyć o spuściznę przodków, ale przede wszystkim jak ważną jednostką w społeczeństwie jest rodzina.

Następnego dnia, dr Łukasz Hardt wprowadził nas w tajniki ekonomii i pokazał skąd biorą się błędy w ocenach bieżącej sytuacji rynku, a p. Łukasz Urban udzielał rad jak samemu się na ten rynek dostać, zarówno próbując otworzyć własną działalność jak i walczyć o swoją pozycję w korporacji.

W trakcie LSR podejmowaliśmy również próby dostrzegania manipulacji i bronienia się przed nią wraz wykładowcą Collegium Civitas dr. Łukaszem Kisterem oraz dziennikarzem Krzysztofem Skowrońskim. z kolei Richard Berkeley wytknął nam nasze narodowe wady z perspektywy Brytyjczyka mieszkającego w Polsce pokazując jak skutecznie działać zespołowo. Ostatniego dnia ksiądz prof. Franciszek Longchamps de Berier i pan Marek Niedużak pokazywali jak skonstruowane jest polskie prawo oraz jak można je efektywnie modernizować.

Oprócz tego mieliśmy okazję by po każdym wykładzie wdać się w żarliwą dyskusję z wykładowcami, w której mogliśmy nie tylko skonfrontować nasze poglądy, lecz także próbować swoich sił i doskonalić kunszt retoryki. Podczas Letniej Szkoły Rycerskiej udało nam się stworzyć zespół, który potrafi pracować w grupie, zna swoje silne i słabe strony. Doskonale się uzupełniamy, przez co przy wspólnych projektach możemy się nawzajem wspierać.

Letnia Szkoła Rycerska dała nie mi nie tylko narzędzia do poruszania się we współczesnym świecie. Pokazała mi również jak obierać cele i je osiągać. Wierzę również, że pozwoliła mi zawiązać wieloletnie przyjaźnie.

Arkadiusz Leniart
kadet LSR 2012
Orzeł letniej Szkoły Rycerskiej
Honorowy Patronat
Rodzinny Związek Czartoryskich Herbu Pogoń Litewska Rodzinny Związek Czartoryskich Herbu Pogoń Litewska.
Organizator
Logo Fundacji Szkoła Rycerska Organizatorem Letniej Szkoły Rycerskiej jest Fundacja Szkoła Rycerska - instytucja wspierająca edukację i formację obywatelską młodych Polaków.
www.szkolarycerska.pl
Partnerzy
Patronat medialny